Workshops

Verbinding en ontwikkeling in teams

Om meer verbinding te krijgen in teams zijn verschillende opties mogelijk. Belangrijk is in eerste instantie de doelstelling van de workshop en/of training. Afhankelijk van deze doelstelling worden een of meerdere bijeenkomsten gepland. In de eerste bijeenkomst beginnen we altijd met deze doelstelling. Deze doelstelling zal indien gewenst nader door medewerkers onderzocht en aangescherpt kunnen worden. Vervolgens zullen, afhankelijk van de doelstelling, verschillende werkvormen ingezet worden. Het kan dan gaan over feedback geven en ontvangen, inzicht in de verschillende teamrollen die ingenomen worden en/of taken en verantwoordelijkheden verhelderen. Duidelijk is dat samenwerking en ontwikkeling binnen een team kan verbeteren als we niet alleen kijken naar het individu, maar ook naar de taken met bijbehorende procedures en de onderlinge samenwerking. Kortom, afhankelijk van de doelstelling wordt de workshop en/of training op maat  ingevuld.

Communicatie
Op het gebied van communicatie kunnen allerlei workshops gevolgd worden. In company valt te denken aan workshops rondom het geven en ontvangen van feedback, het voeren van een  slecht nieuwsgesprek en delegeren. Daarnaast kunnen workshops gevolgd worden waarbij medewerkers meer zicht krijgen op kwaliteiten van zichzelf en de ander aan de hand van bijvoorbeeld kernkwadranten, Belbin teamrol of de Roos van Leary.

Enneagram
Het woord enneagram stamt van het Griekse ennea, dat ‘negen’ betekent en grammos, dat staat voor ‘model’. Het enneagram kun je dan ook zien als een ontwikkelingsmodel. Binnen het enneagram wordt onderscheid gemaakt in negen enneagramtypes.

Ieder type kent zijn eigen manier om naar de wereld te kijken. Ieder type heeft zijn eigen patronen, maar ook zijn eigen kwaliteiten en groeipad. Je kan het enneagram heel goed gebruiken om meer zicht te krijgen op jezelf. Echter of je nu vaak of weinig aan reflectie hebt gedaan, het enneagram verschaft altijd weer nieuwe inzichten.

Interesse
Als je meer wilt weten over jouw enneagramtype kun je een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek of voor een workshop.