Coaching vanuit het Hart

Leven en werken in verbinding

Coaching vanuit het Hart is een kleine flexibele organisatie die graag doelgericht werkt. Hierbij is ze vooral geïnteresseerd in de kern, het hart, van mens en organisatie. Door verbinding te maken en te werken vanuit deze kern, kunnen blijvende resultaten bewerkstelligd worden. Belangrijkste kernwoorden zijn: Verbinding maken, bewustzijn en autonomie vergroten, verantwoordelijkheid nemen en ontwikkeling bewerkstelligen.

Persoonlijke groei en ontwikkeling
Coaching vanuit het Hart verzorgt individuele coachingstrajecten. Ook hier staat het werken vanuit verbinding centraal. Werkend met jouw coachvraag zullen we in een aantal gesprekken verschillende handvatten bekijken die bij kunnen dragen aan de oplossing van jouw vraagstuk.

Bedrijfsleven
Voor het bedrijfsleven betekent dit dat door het inzetten van meer verbinding en het werken vanuit missie, visie en doelstellingen de groei en ontwikkeling van mens en organisatie gerealiseerd kan worden. De juiste koers wordt dan gevonden en eenvoudiger gevolgd.