Organisaties

Sparringpartner voor groei en ontwikkeling
Iedere ondernemer weet dat groei en ontwikkeling van een organisatie niet vanzelf gaan. Ook iedere manager weet dat groei en ontwikkeling extra inzet vraagt van hem of haar én van de medewerkers. Soms bereiken we extra groei en ontwikkeling door het maken van meer uren. Het realiseren van groei zal structureel plaatsvinden indien we werken in verbinding én vanuit het hart, de identiteit, van een organisatie. Het scherp krijgen van de missie, visie en doelstelling van waaruit gewerkt wordt, vergroot het bewustzijn en de verantwoordelijkheid. We zijn hierdoor beter in staat de goede koers uit te zetten en te houden!

Teambegeleiding en workshops voor groei en ontwikkeling
Mijn ervaring is dat medewerkers graag hun bijdrage willen leveren aan de groei en ontwikkeling van de organisatie. Het is namelijk voor iedereen leuk om succesvol te kunnen zijn en gezamenlijk te werken in een succesvol team en bedrijf. Belangrijk is wel dat medewerkers in staat zijn om verbinding te maken met zichzelf en elkaar en dat iedereen weet aan welk succes er gewerkt wordt. Samenwerken is belangrijk. Ook is het van belang dat medewerkers hun verantwoordelijkheden kennen en kunnen oppakken. Als zij daarbij ook kunnen inzetten op de kwaliteiten van zichzelf en hun collega’s kan structurele groei en ontwikkeling gerealiseerd worden.

Interesse in meer groei en ontwikkeling
Heb je interesse in meer structurele groei en ontwikkeling in jouw organisatie of op jouw afdeling, neemt u dan contact op.